Εκπαιδευτικό υλικό για τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού ΙΕΚ

Από Edu Resources
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση


Δείτε όλο το ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό για τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού ΙΕΚ που αναπτύσσετε εδώ

Υλικό, οργάνωση και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων

Screenshot at 2023-11-07 10-39-36.png


Οι σπουδαστές στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού πρέπει: “Να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις που αφορούν, στο υλικό και το λογισμικό συστήματος διαφόρων ΥΣ, εργαστηριακή εμπειρία και δεξιότητες, ώστε να εξοικειωθούν με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες κατασκευής τους.

Να φέρουν σε πέρας, συνεργατικές δραστηριότητες, που θα τους βοηθήσουν στη διαδικασία ανακάλυψης των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους. Να αντιμετωπίσουν, διάφορα θέματα εγκαταστάσεων, διαδικασίες συντήρησης, προβλήματα και τεχνικές επίλυσής τους.

Τέλος να έρθουν σε επαφή με ανοικτό υλικό (open hardware) όπως raspeberry pi, arduino, macrobit.
Οπεν.png


Σκοπός του μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσετε βασικές έννοιες των υπολογιστών και θα εξοικειωθείτε με εφαρμογές γραφείου Ελεύθερου Λογισμικού και  Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Μετά το πέρας της ενότητας θα είσθε σε θέση  να:

 • Περιγράφετε, να κατανοείτε και να εξηγείτε βασικές έννοιες των Η/Υ και τη σχέση τους με τα αριθμητικά συστήματα αρίθμησης , τα δεδομένα την αναπαράσταση της πληροφορίας
 • Δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε έγγραφα κειμένου με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Δημιουργείτε και να διαχειρίζεσθε λογιστικά φύλλα με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Δημιουργείτε και να διαχειρίζεσθε παρουσιάσεις με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Δημιουργείτε και να διαχειρίζεσθε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΣύγχρονα λειτουργικά συστήματα

Λσ.png


Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των καταρτιζόμενων στις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων και η ικανότητα βασικής χρήσης και χειρισμού  των βασικών ρυθμίσεων τους.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι ικανοί/ές να:

 • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των λειτουργικών συστημάτων με αναφορά τόσο σε Λ.Σ. που απαιτούν άδεια χρήσης, όσο και σε αυτά που βασίζονται στο Ε.Λ./Λ.Α.Κ.
 • Επιλέγουν το κατάλληλο λειτουργικό συστήματα που θα πρέπει να εγκαταστήσουν ανάλογα με την περίπτωση χρήσης του.
 • Αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των οικογενειών λειτουργικών συστημάτων και την αντιστοίχιση της κάθε μίας ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού.
 • Αναπτύσσουν τρόπους βέλτιστης παραμετροποίησης του λειτουργικού συστήματος τους με σκοπό να εξυπηρετούν το σκοπό χρήσης του.
 • Αναλύουν τις πιθανές αιτίες βλάβης του λειτουργικού συστήματος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Αποφασίζουν για τη χρήση ή μη, κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης υλικού/εφαρμογών/ διεργασιών, εμφάνισης κλπ, που προσφέρει ένα λειτουργικό σύστημα.
 • Υιοθετούν θετική στάση ως προς τις νέες τεχνολογίες λειτουργικών συστημάτων, τη σημασία τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της χρήσης τους.
 • Αποφασίζουν για το είδος των εντολών περιβάλλοντος κονσόλας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν.
 • Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των οικογενειών λειτουργικών συστημάτων που βασίζονται σε Windows και  Linux (συγκρίνοντας επιτραπέζιες εκδόσεις καθώς και εκδόσεις για φορητές συσκευές (tablet/smartphone κλπ)).Σχεδιασμός, ανάπτυξη ιστοτόπων και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

Ψσσ.png

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 – Κατανοώντας την HTML

Κεφάλαιο 2 – Κατανοώντας την CSS

Κεφάλαιο 3 – Δημιουργώντας λίστες

Κεφάλαιο 4 – Δημιουργώντας πίνακες

Κεφάλαιο 5 – Δημιουργώντας υπερσυνδέσμους

Κεφάλαιο 6 – Περισσότερα για τη δόμηση και σήμανση κειμένου

Κεφάλαιο 7 – Δημιουργώντας φόρμες

Κεφάλαιο 8 – Χρησιμοποιώντας χρώματα

Κεφάλαιο 9 – Μορφοποιώντας Πλαίσια

Κεφάλαιο 10 – Μορφοποιώντας Χαρακτήρες

Κεφάλαιο 11 – Πλεύση στοιχείων

Κεφάλαιο 12 – Τοποθέτηση στοιχείων

Κεφάλαιο 13 – Πολυμέσα

Κεφάλαιο 14 – Διάταξη ιστοσελίδας

Κεφάλαιο 15 – Προχωρημένα θέμα


Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

Πυτ.png


Τελειώνοντας αυτό το μάθημα θα έχεις μάθει

 • Τι σημαίνει υπολογιστική λύση
 • Τα στάδια επίλυσης προβλήματος με Η/Υ
 • Τις βασικές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού
 • Τα πλεονεκτήματα διάφορων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού
 • Να χρησιμοποιείς καλές πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού
 • Τα βασικά προγραμματιστικά υποδείγματα τις γλώσσες που τα υπηρετούν
 • Τις λογικές συγγραφής προγράμματος ανάλογα με το είδος προγραμματισμού
 • Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας python
MΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο πλαίσιο της Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης για τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα ανά εξάμηνο:

1ο Εξάμηνο:

 1. Εισαγωγή στη πληροφορική και την ανοιχτότητα
 2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική με τη γλώσσα προγραμματισμού python
 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη ιστοτόπων και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
 4. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
 5. Υλικό, οργάνωση και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων

2ο Εξάμηνο:

 1. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
 2. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (ide) ανοιχτού κώδικα
 3. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη γλώσσα python
 4. Ανοιχτά λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο linux
 5. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

3ο Εξάμηνο:

 1. Βασικές έννοιες και εφαρμογές της ανοιχτότητας
 2. Τεχνολογία λογισμικού (σύγχρονες τεχνικές με έμφαση στην ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού)
 3. Διαδικτυακός προγραμματισμός (client και server side) με τη γλώσσα javascript & typescript
 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα
 5. Ειδικά θέματα και εφαρμογές στα δίκτυα των υπολογιστών

4ο Εξάμηνο:

 1. Συστήματα ελέγχου εκδόσεων, workflows και συνεργατικές τεχνικές (git, gitlab, github)
 2. Διαδικτυακές εφαρμογές με εργαλεία ανοιχτού κώδικα
 3. Υπηρεσίες νέφους με τη χρήση microservices και container
 4. Αλληλεπίδραση συστημάτων και ανοιχτά δεδομένα
 5. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αλγοριθμική, προγραμματισμός και γλώσσες προγραμματισμού

 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική με τη γλώσσα προγραμματισμού python
 2. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (ide) ανοιχτού κώδικα
 3. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη γλώσσα python
 4. Διαδικτυακός προγραμματισμός (client και server side) με τη γλώσσα javascript & typescript


Λειτουργικά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων

 1. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
 2. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 3. Ανοιχτά λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο linux
 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα


Υλικό και Δίκτυα Η/Υ

 1. Υλικό, οργάνωση και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων
 2. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
 3. Ειδικά θέματα και εφαρμογές στα δίκτυα των υπολογιστών
 4. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών


Τεχνολογία λογισμικού και συνεργατικών τεχνικών

 1. Εισαγωγή στη πληροφορική και την ανοιχτότητα
 2. Βασικές έννοιες και εφαρμογές της ανοιχτότητας
 3. Τεχνολογία λογισμικού (σύγχρονες τεχνικές με έμφαση στην ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού)
 4. Συστήματα ελέγχου εκδόσεων, workflows και συνεργατικές τεχνικές (git, gitlab, github)


Διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες

 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη ιστοτόπων και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
 2. Διαδικτυακές εφαρμογές με εργαλεία ανοιχτού κώδικα
 3. Υπηρεσίες νέφους με τη χρήση microservices και container
 4. Αλληλεπίδραση συστημάτων και ανοιχτά δεδομένα