Αρχική σελίδα

Από Edu Resources
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

EDU RESOURCES

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Στο αποθετήριο edu-resources μπορείτε να καταχωρείτε θέματα πανεπιστημιακών εργασιών σχετικά με την ανοιχτότητα και ειδικότερα για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή σχεδίαση, το ανοιχτό υλικό, την ανοιχτή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, την κυβερνοασφάλεια. Η ατζέντα της ανοιχτότητας έχει αποκτήσει μεγάλη ώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μέσα από τη στρατηγική της ΕΕ για το ανοιχτό λογισμικό. Το αποθετήριο πανεπιστημιακών εργασιών για την ανοιχτότητα είναι μια προσπάθεια ώστε η ακαδημαϊκή έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα να αρχίσει να καταπιάνεται πιο συστηματικά με αυτά τα ζητήματα που αποτελούν και μεγάλες προκλήσεις για το ψηφιακό μέλλον των κοινωνιών. Εδώ μπορείτε να βρείτε θέματα για διπλωματικές εργασίες. Εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε ή και να επεξεργαστείτε θέματα εργασιών.
  • Unix Tools: Data, Software and Production Engineering: Ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) στην πλατφόρμα edX με αντικείμενο τη χρήση των εργαλείων της γραμμής εντολών του Unix (και Linux) στην ανάλυση δεδομένων, στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
  • Σχεδιασμός WEB και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου:

    Με τον όρο Σχεδιασμός Web (Web Design) αναφερόμαστε στις τεχνολογίες HTML (δομή), CSS (εμφάνιση), JavaScript(διάδραση) που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία φυλλομετρητή (browser) -Web Server με αποτέλεσμα την εμφάνιση των ιστοσελίδων στον τελικό χρήστη.

  • Χρήση του LibreOffice για αυτοματισμό γραφείου : \ Στόχοι του μαθήματος: Να αποκτήσετε δεξιότητες πέρα των βασικών στη χρήση του λογισμικού LibreOffice. Να μπορείτε να παράγετε όλους τους τύπους ψηφιακών εγγράφων γραφείου Χρήση τις τεχνολογιών με σκοπό την αυτοματοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας σε κοινές εργασίες γραφείου Δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο LibreOffice, αλλά διδάσκει κάποια προηγμένα θέματα (πχ. τεχνοτροπίες, συγχώνευση αλληλογραφίας)