Προοπτικές Απασχόλησης στον Κλάδο ή Τομέα.

Από Edu Resources
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

Οι Απόφοιτοι/-τες της Ειδικότητας θα είναι σε θέση να εργαστούν σε Εταιρείες Λογισμικού που χρησιμοποιούν τεχνολογίες “ανοικτού” κώδικα, είτε με φυσική παρουσία είτε με Τηλεργασία, στην Ελλάδα και Διεθνώς. Αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων “ανοικτού” Λογισμικού (support/junior administrators) και η συνεισφορά τους σε Έργα ή Κοινότητες “ανοικτού” κώδικα (developers).